Villkor & Betingelser

Home > Villkor & Betingelser

Villkor & Betingelser

INTRODUKTION
I detta användaravtal anges avtalet mellan glattliv.com. (”Vi”) och varje användare (”du” eller ”användare”) som reglerar användningen av dig av denna webbplats. Alla beställningar som accepteras här är uppfyllda av glattliv.com, som omfattas av alla bestämmelser som anges här. Vänligen läs igenom avtalet noga innan du använder den här webbplatsen. Genom att använda den här webbplatsen anger du samtycke till användaravtalet. Om du inte godkänner villkoren i denna användaravtal kan du inte komma åt eller på annat sätt använda den här webbplatsen. Detta avtal gäller inte för transaktioner eller förhållanden mellan parter som inte är relaterade till användningen av denna webbplats och / eller inköp och försäljning av varor via denna webbplats.

INTE Hälsovårdsrådgivning
Produkter, information, tjänster och annat innehåll som tillhandahålls på och via denna webbplats, inklusive men utan begränsning några produkter, information, tjänster och annat innehåll som tillhandahålls på någon länkad webbplats, tillhandahålls endast för informationsändamål för att underlätta diskussioner med din läkare eller annan vårdpersonal (gemensamt, ”Healthcare Professional”) angående behandlingsalternativ.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats och länkade webbplatser, inklusive men utan begränsning information om medicinska och hälsotillstånd, produkter och behandlingar, tillhandahålls ofta i sammanfattande eller sammanfattad form. Den är inte avsedd som ersättare för råd från din sjukvårdspersonal eller någon information som finns på eller i någon etikett eller förpackning.

Du bör inte använda informationen eller tjänsterna på denna webbplats för diagnos eller behandling av hälsofrågor eller för recept på mediciner eller annan behandling. Du bör alltid prata med din sjukvårdspersonal och läs noggrant igenom all information som tillhandahålls av tillverkaren av en produkt och på eller i någon etikett eller förpackning innan du använder något läkemedel eller näringsmässig, ört- eller homeopatisk produkt innan du börjar träna något diet- eller träningsprogram eller innan man antar någon behandling för ett hälsoproblem. Varje person är annorlunda, och hur du reagerar på en viss produkt kan skilja sig väsentligt från hur andra människor reagerar på en sådan produkt. Du bör också kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal angående interaktioner mellan mediciner du tar för närvarande och kosttillskott.

glattliv.com är inte ansvarig för någon produkt eller tjänst som säljs på eller via denna webbplats eller några krav på kvalitet eller prestanda som gjorts på eller via denna webbplats, inklusive eventuella krav på kvalitet eller prestanda som gjorts på eller via en webbplats som den här webbplatsen länkar till ( var och en en ”länkad webbplats”). Du uppmanas att andra webbplatser på Internet, inklusive men inte begränsade länkar, kan innehålla material eller information som vissa personer kan finna stötande eller olämpliga. eller det är felaktigt, osant, vilseledande eller bedrägligt eller det är ärekränkande, kränkande, kränkning av andras rättigheter eller på annat sätt olagligt. glattliv.com fralägger uttryckligen något ansvar för innehåll, laglighet, anständighet eller noggrannhet av all information, och för alla produkter och tjänster som finns på en länkad webbplats.

INGEN GARANTI – DISCLAIMER
glattliv.com tillhandahåller denna webbplats och dess innehåll på en ”som är” basis. glattliv.com och dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare, leverantörer, innehållsleverantörer och liknande (tillsammans ”affiliates”) lämnar inga garantier av några slag, uttryckliga eller underförstådda med avseende på denna webbplats eller dess innehåll , inklusive utan begränsning de produkter, information eller tjänster som erbjuds eller säljs på eller via denna webbplats eller någon länkad webbplats och den oavbrutna och felfria användningen av denna webbplats. glattliv.com och dess dotterbolag vägrar uttryckligen alla sådana garantier och garantier, inklusive utan begränsning alla garantier för säljbarhet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. glattliv.com och dess dotterbolag garanterar inte att webbplatsen eller filerna som finns på webbplatsen kommer att vara fria från skadade data, datavirus eller liknande destruktiv eller förorenande kod. Inga muntliga eller skriftliga uttalanden från glattliv.com eller dess dotterbolag kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här. Din användning av denna webbplats och eventuell länkad webbplats är på din enda risk.

ORDERGODKÄNNANDE
Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, vägra eller avbryta någon order av någon anledning. För din bekvämlighet kommer du inte att debiteras förrän din betalningsmetod är auktoriserad, orderinformationen är verifierad för noggrannhet och din beställning skickas.

Vissa situationer som kan leda till att din beställning avbryts inkluderar begränsningar av tillgängliga kvantiteter för inköp. felaktigheter eller fel i produkt- eller prisinformation Begränsningar av produkt- eller ingrediensbestämmelserna enligt lokala, statliga, nationella eller internationella bestämmelser eller problem som identifierats av vår kredit- och bedrägeribekämpningsgrupp. Vi kan också kräva ytterligare verifieringar eller information innan vi accepterar någon beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbryts eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

Om din beställning avbryts efter att ditt kreditkort har debiterats, debiterar vi ditt kreditkort med beloppet av avgiften.

glattliv.com följer strikt alla nationella och internationella bestämmelser om försäljning, inköp och leverans av någon produkt eller produkt ingrediens som anses vara begränsad eller förbjuden enligt någon lag inom USA eller utomlands.

PRISER & VALUTA
Priserna som visas på denna webbplats anges i amerikanska dollar och är giltiga och effektiva endast i USA, och sådana priser inkluderar inte frakt och hantering eller försäljningsskatt, om så är tillämpligt, vilket kommer att läggas till ditt totala fakturapris. Du är ansvarig för betalning av eventuella frakt- och hanteringsavgifter och statlig och lokal försäljning eller använd skatter som kan gälla för din beställning. Internationella fraktsatser varierar beroende på total paketvikt och slutdestination. Alla priser inkluderar inte avgifter, försäkringskostnader, avgifter eller mervärdesskatt. Om de bedöms är dessa avgifter ansvariga för paketmottagaren, som kommer att faktureras för dem av det lokala tullkontoret.

PRIS- ELLER TYPOGRAFISKA FEL
Vi gör bäst för att ge exakt produkt- och prisinformation. Men prissättning eller typografiska fel uppstår. I händelse av att en vara listas till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett fel i pris eller produktinformation, har vi rätt att, enligt eget gottfinnande, vägra eller annullera beställningar som är placerade för den aktuella produkten. Om en vara är felaktigt prissatt, kommer vi antingen att kontakta dig för instruktioner eller avbeställa din beställning och meddela dig om en sådan avbokning. Priser och tillgänglighet kan ändras utan föregående meddelande.

MÄNGD GRÄNSER OCH PUNKTER FÖR RESALE
glattliv.com förbehåller sig rätten att begränsa antalet inköpta varor per person, per hushåll eller per order. Dessa restriktioner kan vara tillämpliga på beställningar som är placerade med samma konto, samma kreditkort, samt beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Vi kommer att meddela kundens e-post och / eller faktureringsadress som tillhandahålls om sådana gränser ska tillämpas. Vi förbehåller oss också rätten att förbjuda försäljning till återförsäljare.

ANSVARSBEGRÄNSNING
glattliv.com OCH DESS AFFILIATES SKALL INTE INNE OMSTÄNDIGHETER SKA ANSVARAS FÖR SKADOR AV NÅGOT SOM SOM ÄR AVFÖRLIGT ELLER I ANVÄNDNING ELLER ANSVAR ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AV ENLIGT ANSVAR (I) SOM EN OFFENTLIG AV INFORMATION, (II) SOM FÖRSÄLJAR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, (III) FÖR NÅGON DEFEKTIVA PRODUKTER, (IV) FÖR NÅGON URIGT ELLER INAKKURERANDE UPPLYSNINGAR, (V) FÖR NÅGOT UGODKÄNNAD TILLGÅNG ELLER DISKLUSION AV DITT TRANSMISSIONER ELLER DATA, VI) FÖR UTSÄTTNINGAR ELLER GODKÄNNANDE AV NÅGON TREDJE PART PÅ WEBBPLATSEN ELLER (VII) FÖR NÅGRA ANDRA ÄR SÄRSKILDA OM DENNA WEBBPLATS ELLER ENLIGT LÄNKAR WEBBPLATS. DETTA ÄR EN ALLMÄNNA ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA SKADOR AV NÅGOT SLUT, INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, INCIDENTELLA ELLER FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGS SKADOR FÖR FÖRETAGSFÖRETAG, TILLDELNING AV RESULTAT, TAP AV GOD WILL, TAP AV ANVÄNDNING, TILLDELNING AV DATA, KOSTNADER FÖR FÖRSÄKRING AV SUBSTITUTS VAROR, TJÄNSTER ELLER INFORMATION, LITIGATION ELLER LIKNANDE), ELLER BASERAT PÅ KONTRAKTENS SKYLDIGHET, BRAND AV GARANTI, SKADOR (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING AV SKYLDIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNANSÄTT, SELV OM ANVÄNDAR ADVISORAR OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. BEGRÄNSNINGARNA OM ANSVAR SOM HÄR INTE ÄR GRUNDLÄGGANDE ELEMENTAR AV GRUNDLÄGGANDE AV SKATTEN MELLAN glattliv.com OCH ANVÄNDAREN. PRODUKTERNA, INFORMATION OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDAS PÅ OCH TILL DENNA WEBBPLATS SKA INTE GIVAS UTAN SÄRSKILDA BEGRÄNSNINGAR. Eftersom vissa medlemsstaters lagar inte kan tillåtas för att utesluta vissa skador, är det i dessa stater begränsat att i största möjliga utsträckning tillåtas genom lag.

Trots vad som anförts ovan ska glattliv.com och dess medlemsförbunds enda och hela maximala ansvar av någon anledning, och din enda och exklusiva åtgärd för orsak eller påstående, vara begränsad till det belopp som du betalat för någon produkt, information eller tjänst köpt av dig från denna sida.

Du godkänner att skada glattliv.com och dess dotterbolag mot skador, krav, orsaker till handlingar, förluster, kostnader, skador och kostnader, inklusive men utan begränsning några rimliga advokatavgifter som uppkommer eller uppstår från eller relaterar till din användning av eller beteende på sajten, eventuell verksamhet som är relaterad till ditt konto av dig eller någon annan person, allt material som du skickar in, postar på eller sänder via webbplatsen, din överträdelse av dessa användarvillkor, din överträdelse eller kränkning av någon rättigheter för en annan eller upphörande av din tillgång till denna webbplats.

SITE ANVÄNDNING / AVSLUTNING AV ANVÄNDNING
Du godkänner att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål, och att du är ansvarig för din användning av och kommunikation på webbplatsen. Du godkänner att du inte skickar in eller överför någon olaglig, kränkande, hotande, trakasserande, förolämpande, vulgär, obscent, vansinnig, oanständig, offensiv, hatlig eller på annat sätt anstötlig materia av något slag, inklusive utan begränsning något material som uppmuntrar till kriminellt beteende eller beteende som skulle ge upphov till civilrättsligt ansvar, strider mot andras immateriella rättigheter eller på annat sätt strider mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell rätt. Du godkänner att du inte använder den här webbplatsen på något sätt som stör dess normala verksamhet eller med någon annan användares användning och njutning av webbplatsen. Du samtycker till att inte reproducera, modifiera, distribuera, replikera, kommersiellt utnyttja eller skapa derivat av någon del av webbplatsen eller materialet därpå.

Du godkänner vidare att du inte kommer åt vår hemsida på något sätt, utom genom gränssnittet som tillhandahålls av glattliv.com för åtkomst till webbplatsen. Du godkänner att du inte kommer åt denna webbplats från något område där innehållet är olagligt, och att du, och inte glattliv.com och dess dotterbolag, ansvarar för att du följer gällande lokala lagar.

Dessa termer är effektiva såvida inte och ändå avslutas av antingen dig eller glattliv.com. Du kan när som helst säga upp detta avtal, förutsatt att du upphör med ytterligare användning av denna webbplats. glattliv.com kan också upphöra eller upphäva detta avtal när som helst utan föregående meddelande och därmed neka dig åtkomst till webbplatsen, om du efter eget gottfinnande inte överensstämmer med någon avtals eller bestämmelser i denna Avtal eller din användning är skadlig för intressen hos en annan användare eller glattliv.com eller dess dotterbolag. Vid upphörande av avtalet av antingen du eller oss måste du omedelbart förstöra allt material som hämtats eller på annat sätt erhölls från den här webbplatsen, liksom alla kopior av sådant material, oavsett om det görs enligt användningsvillkoren eller på annat sätt.

Du godkänner att glattliv.com kan säga upp eller upphöra med din tillgång till hela eller en del av denna webbplats utan föregående meddelande för något beteende som vi enligt vårt eget gottfinnande anser är i strid med dessa användarvillkor eller annan tillämplig lag eller är skadlig till intressen hos en annan användare, glattliv.com eller dess dotterbolag.

TILLÄMPLIG LAG; JURISDIKTION
Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagar i Texas staten utan hänsyn till val av lagaregler. Varje användare godkänner att lämna in till personliga jurisdiktioner i delstaten Texas och är dessutom överens om att eventuella orsaker till åtgärder som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats eller detta avtal endast ska hänföras till federala eller delstatsdomstolar för Houston, Texas.

AVSKILJBARHET; tOLKNING
Om någon bestämmelse i detta avtal ska anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning som inte kan verkställas av en domstol med behörig behörighet, skall giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser inte påverkas. När det används i detta avtal ska termen ”inklusive” anses följa med orden ”utan begränsning”.

HELA AVTALET
Detta avtal utgör hela avtalet mellan glattliv.com och varje användare av denna webbplats med avseende på innehållet i detta avtal och övertygar alla tidigare eller samtidiga avtal, föreställningar, garantier och överenskommelser, skriftliga eller muntliga, med avseende på ämnet fråga om detta avtal. Du godkänner att granska detta avtal innan du använder den här webbplatsen och din användning av denna webbplats ska anses vara godkännande av och samtycke till detta avtal av dig.

ÄNDRINGAR TILL ANVÄNDARAVTAL
Denna information uppdaterades senast den 31 maj 2016. glattliv.com kan, efter eget gottfinnande, ändra detta användaravtal från tid till annan. Kontrollera det här avtalets område regelbundet för ändringar. Användning av denna webbplats efter någon ändring innebär att du samtycker till detta avtal som ändrat.

DIVERSE
Glattliv.com eller dess medlemsförbunds misslyckande att kräva strikt överensstämmelse med någon avtals avtalsvillkor ska inte utgöra ett upphävande av ett sådant villkor och skall inte betraktas som ett upphävande eller begränsa dennes rätt att därefter kräva att strikt följsamhet respekteras eller någon annan term i detta avtal. Du godkänner att, oavsett stadgar eller lagar i motsats, måste eventuella anspråk på handlingar som härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats eller detta avtal lämnas in inom ett (1) år efter det att ett sådant krav eller en orsak till handling uppstod, eller kommer alltid att förhindras. ”Avtalet” Ingen garanti – ansvarsfrihet ”och” Ansvarsbegränsning ”i detta avtal är till fördel för glattliv.com och dess dotterbolag som definieras här och varje enskild person eller enhet ska ha rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

Med föregående överenskommelse av glattliv.com ska eventuella anspråk, tvist eller kontrovers som uppstår eller rörande denna webbplats och / eller detta avtal beslutas genom bindande skiljedom med reglerna för den amerikanska skiljeföreningen och vilken sådan skiljeförfarande som hölls och hölls i Houston, TX, USA. Skiljedomarnas beslut skall vara avgörande för samtliga berörda parter och avgörande om skiljedomaren tilldelas av någon domstol med behörig behörighet. Denna bestämmelse ska verkställas av en behörig domstol.

X